CARAMELL OCH OTTOS VALPAR

Tidigare valpkullar

Aktuella valpkullar

Planerade valpkullar

Alla valpar är bokade/All puppies are booked

7 valpar är födda 25 augusti efter "Caramell" Big Brazzel Top List och "Otto" SEUCH,  SEVCH NOVCH Cloette's Splendid Suprice valparna är leveransklara i  slutet av oktober- 2020
7 puppies are born August 25 after "Caramell" Big Brazzel Top List and "Otto" SEUCH,  SEVCH NOVCH Cloette's Splendid Suprice the puppies are ready for delivery in the end of October-2020


klicka på bilden för mer information om Caramell  /click on the tumbnail for more informations about Caramell

Caramell och Otto har fria höfter A, är ögonlysta utan anmärkning och är fria från fucusidosanlag, båda kommer från föräldrar som är DNA testade för PRA Cord 1 och är fria

Caramell and Otto have free hips A are eyes checked clear and free from fucosodosis, both comes from parents how are DNA tested for PRA Cord 1 and are free.

Caramell är dotter till Cornelia CIE SEU(U)CH EECH  Big Brazzel Hot Sensation och Wayne och är brun, vit och lite tan. Hon gillar full fart och är altid glad och framåt. Caramell har blivit BIM och har två svenka cert och ett junior-Cert och 1 junior reserv-Cert i Danmark, Hon har blivit BIR junior vid ett flertal tillfällen och även BIS och BIS-placerad junior. Trots få antal utställningar blev hon 3:a årets junior 2019. Läs mer om Caramell på hennes egen sida under kennelns hundar

Otto är brun och vit och är en glad och trevlig kille som är van att jobba. Han är  7 år och inte bara extriört väldigt vacker utan en mycket duktig jakthund. Han är svensk utställningschampion med jaktmerit. Svensk och norsk viltspårschampion. Han har norskt godkänt jaktanlagsprov. Har gotdkänt vattenprov, godkänt nybörjarprov B i jakt. samt godkänt nybörjarprov A i jakt. Han har även två  CACIB.

Caramell is daughter to Cornelia CIE SEU(U)CH EECH Big Brazzel Hot Sensation and Wayne and is brown, white and a little tan. She likes full speed and is always happy and forward. Caramell has become BOS and has two Swedish certifications and one junior CAC and one junior reserve CAC in Denmark. She has become BOB junior on a number of shows and also BIS and BIS placed junior. Despite a small number of shows, she became 3:d best junior of the year in 2019.
Read more about Caramell on her own page under the kennel dogs
.


Otto is brown and white and is a happy and nice guy who is us forworking.
He is 7 years old and not only extremely beautiful he is also a very good hunting dog. He is a Swedish show champion with hunting heritage. Swedish and Norwegian track champions. He has Norwegian approved hunting test. Have got well-known water test, approved beginner test B in hunting. and approved beginner test A in hunting. He also has two CACIB.


Caramell och hennes nyfödda valpar/Carmell and her newborn puppiesCaramells valpar 3,5 veckor gamla/Carmells 3,5 weeks old puppies


Big Brazzel F Geisha Tik


4 dagar gammal/4 days old
3,5 veckor gammal/3,5 weeks old


Big Brazzel F Plopp Hane

 
4 dagar gammal/4 days old
3,5 veckor gammal/3,5 weeks old


Big Brazzel F Dumle Hane


4 dagar gammal/4 days old
3,5 veckor gammal/3,5 weeks old


Big Brazzel F Center Tik


4 dagar gammal/4 days old
3,5 veckor gammal/3,5 weeks old


Big Brazzel F Polly Tik

 
4 dagar gammal/4 days old
3,5 veckor gammal/3,5 weeks old


Big Brazzel F Japp Hane

 
4 dagar gammal/4 days old
3,5 veckor gammal/3,5 weeks old


Big Brazzel F Toblerone Hane


4 dagar gammal/4 days old
3,5 veckor gammal/3,5 weeks old
Senast uppdaterad: 2020-09-02