Valpkull
efter "Casino (SEU(U)CH PTCH PTJCH Big Brazzel Xtra Outstanding) och Cody (CIE, SEU(U)CH  PT CH, IB CH, LW-2014 Big Brazzel Back In Business)
född 2016-01-14
(1 hane och 6 tikar)

Tidigare valpkullar

Aktuella valpkullar

Planerade valpkullar


KLICKA HÄR FÖR ATT SE FLER BILDER PÅ VALPARNA
EFTER CASINO OCH CODY


(Klicka på bilderna för att få mer information om hundarna/click on the tumbnails for more informations about Casino and Cody)

Casino och Cody har fria höfter A, är ögonlysta utan anmärkning och är fria från fucusidosanlag, Cody är DNA testade för PRA Cord 1 och är fri och Casino kommer från fria linjera

Casino and Cody have free hips A, are eyes checked clear and free from fucosodosis. Cody is DNA tested for PRA Cord 1 and is free and Casino come from free lines.

Casino är brun och vit och är drygt 2 år gammal, detta blir hennes första valpkull. Hon är en mycket trevlig och härlig tik och har man träffat Casino en gång blir man genast förälskad. När hon blir glad kan hon låta på ett mycket speciellt vis precis som hennes stora syster Cornelia, lillasyster Cashmir och sin mamma Chelsea. Hon har varit utlånad till goda vänner i Portugal förra sommaren och det är därför hon är både portugisisk junior champion och portugisisk champion. Casino ha blivit BIG-3, blivit BIR två gånger, hon har både cert i sverige och reserv-cert. Hon har 8 cert i Portugal varav 4 är juniorcert. Hon har ett CACIB och ett par reserv-CACIB. I slutet av augusti-2015 vann Casino BIR och blev BIG-3, hon fick sitt sista svenska cert och blev även svensk champion.

Casino is brown and white and is just over 2 years old, this is her first litter. She is a very nice and lovely bitch and if you meet Casino once you becomes immediately in love. When she is happy, she can howl in a very special way, just like her older sister Cornelia, her younger sister Cashmir and her mother Chelsea. She has been on with good friends in Portugal last summer and that is why she is both Portuguese Junior Champion and Portuguese champion. Casino have become BIG-3, BOB twice, she has both CAC in Sweden and reserve-CAC. She has 8 CAC in Portugal, of which 4 are junior CAC. She has a CACIB and a couple of reserve-CACIB. At the end of August 2015 won Casino BOB and BIG-3, she got her last Swedish CAC and also became Swedish show champion.

Cody är brun och vit och är 3,5 år, han är son till "Baros" C.I.E. SEU(U)CH Night Wish Darrem Canis & "Corrine" SEU(U)CH Big Brazzel Catch MeIf You Can. Han är en kille som gillar att vara i centrum och är mycket trevlig och snäll och tycker om att vara nära. I skrivandets stund har Cody blivit BIS-2 , BIR 5 gånger och BIM 5 gånger, han har 21 cert, 11 i Sverige, sju i Portugal och tre i Spanien, 17 reserv-cert varav ett från Finland och ett i Estland. och två i Spanien. Han har fått 8 CACIB 3 i Portugal, 2 i Spanien och resten i Sverige. Han har 8 reserv-CACIB både i Sverige, Estland, Spanien och Portugal. Han blev årets juniorspringer-2013, 7:a årets utställningsspinger-2013. Han är Lissabon Vinnare-2014 (LW-2014), Crufts kvalificerad-2015, Portugisisk champion, Iberisk champion, svensk champion och Internationell champion C.I. E.

Cody is brown and white and 3,5 years old, he is son to "Baros" C.I.E. SEU( U)CH Nightwish Darrem Canis and "Corrine" SEU( U)CH Big Brazzel Catch Me If You Can. He's a guy who likes to be in the center and is very nice and kind and likes to be close. At time of writing, Cody has became BIS-2, BOB 5 times and BOS 5 times, he has 21 CAC,11 in Sweden and seven in Portugal and three in Spain, he has received 17 reserve-CAC one from Finland and one from Estonia and two from Spain. He has 8 CACIB, 3 in Portugal, 2 in Spain and the rest in Sweden. He has 8 reserv-CACIB in Sweden, Estonia, Spain and Portugal. He was top junior in Sweden-2013, He became top 7 show springer in Sweden-2013. He is Lisbon Winner-2013 (LW-2014) Cruft qualfied-2015, Portuguese Champion, Iberian Champion, Swedish champion and International Champion C.I.E.Casinos valpar 7,5 veckor gamla/7,5 weeks old


Casinos valpar 6,5 veckor gamla/6,5 weeks old


Casinos valpar 5 veckor gamla/5 weeks old


Casinos valpar 3,5 veckor gamla/3,5 weeks old


Casino och henns nyfödda valpar/Casino and her newborn puppies


Big Brazzel I Am What I Am Morris Hane/Male


7,5 veckor gammal/7,5 weeks old6,5 veckor gammal/6,5 weeks old5 veckor gammal/5 weeks old3,5 veckor gammal/3,5 weeks old


5 dagar gammal/5 days old

Big Brazzel I Am The One And Only Happy Tik/Bitch


7,5 veckor gammal/7,5 weeks old


6,5 veckor gammal/6,5 weeks old


5 veckor gammal/5 weeks old


3,5 veckor gammal/3,5 weeks old


5 dagar gammal/5 days old

Big Brazzel If You Can - Catch Me Cristal Tik/Bitch


7,5 veckor gammal/7,5 weeks old


5 veckor gammal/5 weeks old


3,5 veckor gammal/3,5 weeks old


5 dagar gammal/5 days old

Big Brazzel Image Of Success Sara Tik/Bitch7,5 veckor gammal/7,5 weeks old


6,5 veckor gammal/6,5 weeks old


5 veckor gammal/5 weeks old


3,5 veckor gammal/3,5 weeks old


5 dagar gammal/5 days old

Big Brazzel Instant Love Lady Tik/Bitch


7,5 veckor gammal/7,5 weeks old


6,5 veckor gammal/6,5 weeks old


5 veckor gammal/5 weeks old


3,5 veckor gammal/3,5 weeks old


5 dagar gammal/5 days old

Big Brazzel I  Got The Power Pepsi Tik/Bitch


7,5 veckor gammal/7,5 weeks old


6,5 veckor gammal/6,5 weeks old


5 veckor gammal/5 weeks old


3,5 veckor gammal/3,5 weeks old


5 dagar gammal/5 days old

Big Brazzel I Belive I Can Fly Hildur Tik/Bitch


7,5 veckor gammal/7,5 weeks old


6,5 veckor gammal/6,5 weeks old


3,5 veckor gammal/3,5 weeks old


3,5 veckor gammal/3,5 weeks old


5 dagar gammal/5 days old

KLICKA HÄR FÖR ATT SE FLER BILDER PÅ VALPARNA
EFTER CASINO OCH CODY

Senast uppdaterad: 2016-12-23