CARAMELL OCH CASHS VALPAR

Tidigare valpkullar

Aktuella valpkullar

Planerade valpkullarVi planerar  valpar efter "Caramell" Big Brazzel Top List och "Cash" Big Brazzel Dolce Gabbana i början av 2022
We are planning puppies after "Caramell" Big Brazzel Top List and "Cash" Big Brazel Dolce Gabbana in the beginnng of 2022


klicka på bilden för mer information om Caramell  och Cash /click on the tumbnail for more informations about Caramell and Cash

Caramell och Cash har fria höfter, är ögonlysta utan anmärkning och är friafrån fucusidosanlag. Caramell och Cash  kommer från föräldrar som är DNA testade för PRA Cord 1 och är fria
Caramell and Cash have free hips, areeyes checked clear and free from fucosodosis,both comes from parents how are DNA tested for PRA Cord 1 and are free.

Caramell är dotter till Cornelia CIE SEU(U)CH EECH  Big Brazzel Hot Sensation och Wayne och är brun, vit och lite tan. Hon gillar full fart och är altid glad och framåt. Caramell har blivit BIM och har två svenka cert och ett junior-Cert och 1 junior reserv-Cert i Danmark, Hon har blivit BIR junior vid ett flertal tillfällen och även BIS och BIS-placerad junior. Trots få antal utställningar blev hon 3:a årets junior 2019. Läs mer om Caramell på hennes egen sida under kennelns hundar


Cash är son till Cruella SE(U)CH NOCH SEJV-2017 J LITCH DKUCK, NORDUCH Lady MarmaladeTamaam och Ceven SE(U)CH DKUCH LITJCH  Big Brazzel Right Look Of Love, se mer information om hans föräldrar under kennelns hundar. Cash är en ung trefärgad väldigt glad , lugn och positiv kille med hjärtat på rätt ställe. Han kommer från väldigt fina och speciella utställningslinjer. Cash har CK från exteriörbedömning maj-2021.
Läs mer om Cash på hans egen sida under kennelns hundar.

Caramell is daughter to Cornelia CIE SEU(U)CH EECH Big Brazzel Hot Sensation and Wayne and is brown, white and a little tan. She likes full speed and is always happy and forward. Caramell has become BOS and has two Swedish certifications and one junior CAC and one junior reserve CAC in Denmark. She has become BOB junior on a number of shows and also BIS and BIS placed junior. Despite a small number of shows, she became 3:d best junior of the year in 2019. Read more about Caramell on her own page under the kennel dogs .

Cash is son to Cruella SE(U)CH NOCH SEJV-2017 J LITCH DKUCK, NORDUCH Lady Marmalade Tamaam and Ceven SE(U)CH DKUCH LITJCH  Big Brazzel Right Look Of Love, see more information about his parents under the kennel's dogs. Cash is a young tricolor very happy, calm and positive guy with his heart in the right place. He comes from very nice and special show lines. Cash has CQ from exterior judging May-2021.

Read more about Cash on his own page under the Kennels dogs.