CALIPPO OCH CASHS VALPAR

Tidigare valpkullar

Aktuella valpkullar

Planerade valpkullar

Vi väntar valpar efter Calippo (SEVCH Big Brazzel Zuper Winner) och Cash (Big Brazzel Dolce Gabbana) i slutet av maj 2022
We are waiting puppies after Calippo (SEVCH Big Brazzel Zuper Winner) and Cash (Big Brazzel Dolce Gabbana) at the end of May 2022


klicka på bilden för mer information om Calippo och Cash /click on the tumbnail for more informations about Calippo and Cash

Calippo och Cash har fria höfter, är ögonlysta utan anmärkning och är fria från fucusidosanlag. De  kommer från föräldrar som är DNA testade för PRA Cord 1 och är fria.
Calippo and Cash have free hips, are eyes checked clear and free from fucosodosis. Both comes from parents who are DNA tested for PRA Cord 1 and are free.

Calippo är dotter till Candy (SE)U)CH Big Brazzel Candy Crush och den danska hanen Messi DKCH(U) SE(U)CH DKKV16 NORDV16 DKJV15 AMSV15 AMSJV15 Sieger's Money Talks. Hon är alltid otroligt glad och positiv. Hon älskar att jaga och tränas mycket med jakt och viltspår. Hon är dessutom svensk viltspårs champion (SVCH) Hon gillar att vara med och hitta på saker och är alltid glad.Calippo is daughter to Candy SE(U)CH Big Brazzel Candy Crush and the Danish male Messi DKCH(U) SE(U)CH DKKV16 NORDV16 DKJV15 AMSV15 AMSJV15 Sieger's Money Talks. She is always incredibly happy and positive. She loves to hunt and is trained a lot with hunting and tracking. She is Swedish tracking champion (SVCH) She likes to be involved and invent things and is always happy.