JUL- OCH NYÅRSHÄLSNINGAR 2018

Stort jättetack för de jättefina jul och nyårshälsningarna!
Many thanks for the very nice Christmas and New Years regards!


Julhälsning från Cera (Big Brazzel My Way Or The High Way) med familj


Julhälsning från Winston (Big Brazzel Truly Love) med familj