RASSTANDARD

Rasstandard för engelsk springer spaniel, FCI Grupp 8

En rastypisk Engelsk Springer Spaniel är en stark, aktiv men ändå lugn och lättdresserad hund. Den är känd som jägarens hund framför andra p.g.a. sin mångsidighet. Samtidigt är den en utmärkt familjehund, då dess jaktsätt kräver en följsam hund.

Springern är mycket läraktig, mån om att göra sitt bästa och att vara ägaren till lags. Springer Spanielns förmåga att lära bestyrks också av att den med fördel kan meriteras i lydnadsringen. Till sättet är springern mjuk och följsam, även om andra karaktärer förekommer, varav följer att man vid dressyren uppnår bästa resultat om man inte använder för hårda metoder. Känner den sig inte uppskattad kan den tappa arbetslusten eller bli för självständig.

Engelsk Springer Spaniel är en kraftfull hund med relativt stort behov av motion och är således inte någon hund som mår bra av att endast koppelrastas på stadspromenader. De mest önskvärda färgerna är: svart-vit, svart-vit och tan, brun-vit eller brun-vit och tan. Pälsen är relativt lättskött, men dock bör påpekas att springern är en hund, som förutom den dagliga vården, skall trimmas med jämna mellanrum. Då springern har relativt tunga öron, måste man ägna viss omsorg åt skötsel av dessa. Klippa ur håret på sidan av öronlappen och runt örat, samt torka ur det varje gång hunden badat eller på annat satt blivit våt i öronen.

Jaktsätt
Springern är en stötande och apporterande jakthund. Den skall ha ett naturligt zick-zack-mönster, beroende på terrängtypen, söka av området framför jägaren samt markera viltvittring och stöta upp vilt inom skotthåll för denne, vilket för hagelskytten motsvarar högst 25 meter. Den stötande hunden skall även kunna följa en viltlöpa. När vilt stöts upp, skall hunden stanna och när vilt fällts, skall den på förarens kommando apportera. Apportering sker såval på land som i vatten. Vid skadskjutning skall hunden följa det skadade viltet och apportera till jägaren.

Springern används huvudsakligen till varje form av fågeljakt samt vid jakt på hårvilt som vildkanin och hare. Springern används också ofta, även om det inte är dess främsta arbetsfält, vid jakt i små skogs-såtar för att stöta ut klövvilt och som eftersökshund.

Hemland
England

Bakgrund/ändamål
Den engelska springer spanieln är den äldsta av de engelska fågelhundarna och ursprunget till alla landspaniels med undantag av clumber spanieln. Den användes ursprungligen för att finna och stöta upp villebråd vid nätfångst för falk och för greyhound, men brukas numera uteslutande som stötande och apporterande hund. Rasen är av gammalt och rent ursprung

Helhetsintryck
Engelsk springer spaniel skall vara symmetrisk, kompakt, stark, glad och aktiv. Den är den mest högbenta och ädla av alla landspaniels. Engelsk springer spaniel är vänlig, gladlynt och lättlärd. Blyghet och aggressivitet är absolut inte önskvärt.

Huvud
Skallen skall vara medellång, tämligen bred och lätt rundad. Stopet skall delas av en fåra mellan ögonen. Fåran skall gradvis försvinna längs pannan mot nackknölen, som inte får vara toppig. Kinderna skall vara flata. Nospartiet skall ha lagom längd i förhållande till skallen. Det ska vara tämligen brett och djupt. Partiet under ögonen skall vara väl utmejslat, näsborrarna skall vara väl utvecklade. Läpparna skall vara tämligen djupa och kvadratiska.

Ögon
Ögonen skall vara medelstora och mandelformade, inte utstående eller insjunkna. Ögonränderna skall vara åtliggande så att ingen bindhinna syns. Uttrycket skall vara vänligt och vaket. Färgen skall vara mörkt hasselnötsbruna. Ljusa ögon är inte önskvärt.

Öron
Öronen skall vara droppformade, av god längd och bredd, ligga ganska tätt intill huvudet och vara ansatta i höjd med ögonen. De skall vara vackert behårade.

Bett
Starka käkar med komplett, regelbundet och perfekt saxbett.

Hals
Halsen skall vara lagom lång, stark, muskulös och fri från överflödigt halsskinn. Den skall vara lätt välvd och smalna mot huvudet

Kropp
Kroppen skall vara stark, varken för lång eller för kort. Bröstkorgen skall vara djup och välutvecklad. Revbenen skall vara väl välvda. Ländpartiet skall vara kort, muskulöst, starkt och obetydligt välvt.

Fram- och bakben
Skuldrorna skall vara sluttande och väl tillbakalagda. Armbågarna skall ligga tätt intill kroppen. Frambenen skall vara parallella med god benstomme. Handloven skall vara stark och fjädrande. Knä- och hasleder skall vara måttligt vinklade. Låren skall vara breda, muskulösa och välutvecklade. Grova hasor är inte önskvärt.

Tassar
Tassarna skall vara fasta, kompakta, väl rundade med starka, kraftiga trampdynor.

Svans
Svansen skall vara lågt ansatt och får aldrig bäras över ryggen. Den skall vara väl behårad. Livliga svansrörelser. Vanligen kuperad. Fr.o.m 1:a januari 1989 är svanskupering förbjuden i Sverige.

Rörelser
Den engelska springer spanielns rörelser är mycket karakteristiska. Frambenen skall svänga rakt framåt från skuldrorna så att tassarna förs långt framåt i lätta och fria rörelser. Hasorna skall föras väl under kroppen och följa frambenens linje. Typiskt för rasen är att många går i passgång vid långsam rörelse.

Päls
Pälsen skall vara tät, rak och ge gott skydd för väder och vind utan att vara grov. Måttligt behäng på öron, framben, kropp, lår och bakben.

Färg
Leverbrunt och vitt, svart och vitt eller någon av dessa kombinationer med tan-tecken.

Mankhöjd
Mankhöjd ca: 51 cm.

Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och felets art skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och kännbara i pungen.

Senast uppdaterad: 2013-12-17